Bruggenbouw

Brug over Zijkanaal C te Spaarndam

Lokatie: Het betreft 2 naast elkaar gelegen bruggen over Zijkanaal C (zijtak van Noordzeekanaal) in de A9 bij Spaarndam.

Uitdaging

Het demonteren en afvoeren van de bestaande stalen valdelen (2), de mechanische aandrijving (2) en de bestaande elektrotechnische besturingsinstallaties en het detailleren, fabriceren, leveren en monteren van de nieuwe verbrede stalen valdelen (2), de nieuwe verzwaarde mechanische aandrijvingen (2) en de elektrotechnische besturingsinstallaties. Tevens het vervangen van de afsluitboomkasten en het verrichten van aanpassingen aan de bestaande betonconstructies.
In verband met de verbreding werd de bedieningstoren gesloopt en als gevolg daarvan werd een nieuwe installatieruimte onder de brug gebouwd waarin de nieuwe elektrotechnische besturing, alsmede de bedieningsruimte werden ondergebracht.
Het verwisselen van de valdelen vond plaats in maart 2007 in 2 lange weekend stremmingen waarbij 1 rijrichting werd gestremd en al het verkeer van en naar Amsterdam over de andere brug reed.
De overige werkzaamheden vonden plaats in februari-maart 2007.

Technische specificaties

Per brugdeel
LENGTE BREEDTE
GEWICHT BESTAANDE/NIEUWE CONSTRUCTIE
Rijdek bestaand
18.10 m
12.99 m
 
Rijdek verbreed
17.20 m
14.10 m
 
Rijdek incl. staartliggers
25.20 m
14.10 m
 
Zonder ballastkist, per basculebrug
    ca. 73 ton/ca. 117 ton
Met ballastkist, per basculebrug
 
 
ca. 190 ton/ca. 307 ton